تفاسیر قران اهل سنت فارسی (تفسیر نور تفسیر انوار ا

تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل
تفسیر نور دکتر مصطفی خرمدل مخصوص کامپیوتر

 تفسیر نور نوشته استاد بزرگوار دکتر مصطفی خرم دل یکی از تفاسیر معتبر فارسی برای اهل سنت می باشد و تفسیر ایشان در یک جلد توسط نشر احسان چاپ گردیده است .

از ویژگی های بارز این تفسیر سادگی ترجمه وقرار گرفتن ترجمه هر آیه در مقابل آن می باشد

می توان گفت که این تفسیر آسانترین شکل ممکن برای حفظ معانی آیات را دارد.

نسخه اجرایی مخصوص کامپیوتر  ۲.۷۶مگابایت  دانلود 


فایل ورد تفسیر نور نوشته دکتر مصطفی خرمدل 

فایل های ورد سوره سوره می باشند

   فایل ورد کامل   ۳.۲ مگابایت   دانلود

  فایل ورد جزء ۱ الی ۱۰ - حمد الی توبه  ۸۰۰ کیلوبایت  دانلود

  فایل ورد جزء ۱۱ الی ۲۰ - یونس الی عنکبوت  ۱ مگابایت   دانلود 

  فایل ورد جزء ۲۱ الی ۲۵  - روم الی جاثیه  ۵۰۰ کیلوبایت    دانلود

  فایل ورد جزء ۲۶ الی ۲۹  - احقاف الی مرسلات  ۵۵۰ کیلوبایت   دانلود

   فایل ورد جزء ۳۰ - نبا الی ناس ۳۶۰ کیلوبایت  دانلود   

   نسخه ورد  ۲.۲۴مگابایت (تمام سوره ها در یک فایلدانلود


دانلود نسخه های کتابچه مخصوص موبایل

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور کامل --- ۳.۴ مگابایت   دانلود

بخش اول  جزء ۱-۱۰  حمد الی توبه -- ۱.۴ مگابایت  دانلود 

بخش دوم جزء ۲۰-۱۱ یونس الی عنکبوت-- ۱.۶  مگابایت دانلود  

 بخش سوم جزء ۲۱-۳۰  روم الی ناس --  ۱.۶ مگابایت   دانلود 

 جزء ۳۰ --  ۷۰۰ کیلوبایت  دانلود


 نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲ کامل --- ۳.۳۳۸ مگابایت دانلود

 نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲ جزء ۱-۱۰ -- ۱.۳۹۴ مگابایت دانلود 

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۲۰-۱۱ -- ۱.۵۵۲ مگابایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۲۱-۳۰  --  ۱.۶۱۹ مگابایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲جزء ۳۰ --  ۶۸۸ کیلوبایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۲ ورژن کتابچه ۲ کامل --- ۳.۳۷۴ مگابایت دانلود 


تصویر نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور۳ ورژن کتابچه ۲  

 

 

ارسال مطالب داخل نرم افزار کتابچه تفسیر نور از طریق اسمس 

 

  

قابلیت تغییر فونت نرم افزار و جستجوی سریع آن  

 


دانلود نسخه های اف بوک ۲.۶ 

نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ کامل  ۲.۶۳۵مگابایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۱-۱۰  ۹۰۵ کیلوبایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۰-۱۱  ۱.۰۸ مگابایت دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۱-۳۰  ۱.۱۳۰ مگابایت  دانلود

نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء۳۰   ۳۹۲ کیلو بایت  دانلود

 

تصویر نسخه جار مخصوص موبایل تفسیر نور  ورژن اف بوک ۲.۶  

 

تفسیر انوار القرآن عبدالرؤف مخلص

تفسیر انوار القرآن (نور الانوار)گزیده ای از سه تفسیر: فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبة  الزحیلی می باشد که استاد محترم عبدالرؤف مخلص (خاموش هروی) آنرا تهیه نموده است. 

نسخه اجرایی مخصوص کامپیوتر

 نسخه الکترونیکی مخصوص کامپیوتر  ۳.۷۵۶مگابایت دانلود

 برای استفاده از این نسخه کامپیوتری باید فونتهای مربوط به این برنامه را نیز دانلود کنید  

فونت های قرآنی  دانلود  

تصویر نسخه اجرایی مخصوص کامپیوتر تفسیر انوار القرآن 

 

 

 تفسیر انوار القرآن  نسخه پی دی اف 

 بخش اول جزء ۱ الی ۵  فاتحه تا نساء -- ۱۲.۱۵ مگابایت دانلود 

 بخش دوم جزء ۶ الی ۱۰  مائده تا توبه -- ۱۱.۴ مگابایت دانلود 

 بخش سوم جزء ۱۱ الی ۱۵  یونس تا کهف -- ۱۱.۴ مگابایت دانلود

 بخش چهارم جزء ۱۶ الی ۲۰ مریم تا عنکبوت -- ۱۱.۷ مگابایت  دانلود

 بخش پنجم جزء ۲۱ الی ۲۵  روم تا جاثیه -- ۱۲.۳ مگابایت  دانلود

 بخش ششم جزء ۲۶ الی ۲۹ احقاف تا مرسلات -- ۱۲.۲ مگابایت دانلود 

 جزء ۳۰ --  ۴.۷ مگابایت دانلود


نسخه های موبایلی تفسیر انوار القرآن (جدید)

نسخه جار مخصوص موبایل انوار القرآن کامل --- ۵.۰۰ مگابایت   دانلود

 بخش اول  جزء ۱-۱۰  حمد الی توبه -- ۲.۰۰ مگابایت دانلود 

 بخش دوم جزء ۲۰-۱۱ یونس الی عنکبوت-- ۲.۰۰  مگابایت دانلود 

 بخش سوم جزء ۲۱-۳۰  روم الی ناس --  ۲.۳ مگابایت  دانلود

  جزء ۳۰ --  ۸۰۰ کیلوبایت دانلود


نسخه مخصوص موبایل اف بوک

نسخه مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ کامل  ۴.۱۵۵مگابایت دانلود

نسخه  مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۱-۱۰  ۱.۵۳۴ کیلوبایت دانلود

نسخه  مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۰-۱۱  ۱.۴۱۹ مگابایت دانلود

نسخه مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء ۲۱-۳۰  ۱.۷۲۲ مگابایت  دانلود

نسخه مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ جزء۳۰   469 کیلو بایت دانلود


نسخه جزء 30 چهار تفسیرمخصوص موبایل 

تفسیرانوارالقرآن-تفسیر نور-تفسیرفی ضلال وتفسیر راستین

نسخه اف بوک ۲.۶ --  1.228 مگابایت دانلود

نسخه ورژن کتابچه ۲ --  1.734 مگابایت دانلود


تصویر نسخه  مخصوص موبایل  کتابچه ۲ تفسیر انوار القرآن2 

  

تصویر نسخه جار مخصوص موبایل اف بوک ۲.۶ تفسیر انوار القرآن